Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:……….Năm:…………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BangthanhtoanLuong.doc

Trả lời