Mẫu bảng kê mua hàng

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng …..năm…………

Quyển số:………

Số:……..

– Họ tên người mua:……………………… Nợ:………

– Bộ phận (Phòng, ban):……………… Có:………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/Bang-ke-mua-hang.doc

Trả lời