Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/24/Bang_Can_Doi_Ke_Toan_Giua_Nien_Do.pdf

Trả lời