Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…………….năm……………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/bangchamcongLamthem.doc

Trả lời