Magnet Face

Magnet Face là một trò chơi hành động thú vị miễn phí. Sử dụng nam châm để kéo hộp qua các nút để mở cửa và tìm kiếm các thử thách mới. Thu thập pho mát.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, phím cách để nhảy, và phím Z để tăng sức mạnh.

Magnet Face

Tuyết Mai

Link download : http://down.eplaybus.com/magnet-face.exe

Trả lời