Maftoox Fast Cleaner

Maftoox Fast Cleaner là một ứng dụng nhỏ gọn và cực kỳ dễ sử dụng có thể giúp bạn xóa các tập tin tạm thời của bạn chỉ với một click duy nhất. Bạn chỉ cần chọn các mục để xóa như “Clear Temp Windows File”, “Clear Google History”, “Clear Cookies”, “Clear Office Temp” và nhiều mục khác nữa. Với chương trình này bạn có thể dọn dẹp các tập tin được sinh ra do các chương trình, ứng dụng và thu hồi lại không gian ổ cứng từ chúng.

Theo Softpedia

Link download : http://www.maftoox.com/download/FastCleaner/FC.rar

Trả lời