LiveUSB Install For Linux

LiveUSB Install là phần mềm miễn phí cho GNU/Linux và Windows. Giúp tạo một Live Linux USB từ CD/DVD Linux hoặc từ File ISO Linux của bạn.

LiveUSB Install hỗ trợ hơn 550 phiên bản khác nhau của Linux như : Android, Fedora, Debian, Zorin, CentOS, OpenSUSE, Pinguy, Xubuntu, Kubuntu và nhiều phiên bản khác.

LiveUSB Install For Linux

Một số tính năng chính:

– Cài đặt hàng trăm phiên bản khác nhau của Linux.

– Tự động tải về các phiên bản từ Internet.

– Chạy trên Linux và Windows.

– Hoàn toàn miễn phí.

– Tạo cài đặt “Persistent” của Ubuntu và các phiên bản dựa trên Debian (tài liệu không bị mất sau khi khởi động lại ổ USB).

– Có thể fomat ổ đĩa flash lớn hơn 32 GB.

Tuyết Mai

Link download : http://download.learnfree.eu/ubuntu-packages/live-usb-install-2.3.2-all.deb

Trả lời