Live Mail Password Decryptor

Live Mail Password Decryptor là một phần mềm miễn phí được thiết kế để giúp người dùng khôi phục tất cả mật khẩu email của họ từ Windows Live Mail.

Windows Live Mail (một phần của Windows Essentials) là một ứng dụng Email Client phổ biến và chỉ làm việc trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows 8.

Windows Live Mail lưu trữ tất cả tất cả tài khoản email được cấu hình cùng với mật khẩu trong một tập tin riêng. Mật khẩu email được lưu trữ sang một định dạng được mã hóa và chỉ người dùng tương ứng mới có thể giải mã được mật khẩu.

Nếu bạn vô tình quên hoặc đánh mất mật khẩu email của bạn thì Live Mail Password Decryptor sẽ có thể giúp bạn tự động phát hiện và phục hồi tất cả mật khẩu tài khoản Email được lư trữ.

Nhờ sở hữu một giao diện người dùng cực cool, mà bạn sẽ cảm thấy rất dễ sử dụng. Bên cạnh đó, phần mềm này đã được thử nghiệm thành công với các phiên bản mới nhất của Windows Live 2012 (Build 16.4.3505.0912).

Nó hoạt động trên cả nền tảng 32 bit và 64 bit từ Windows 7, Windows Server 2008 cho tới Windows 8.

Live Mail Password Decryptor

Tính năng chính:

Live Mail Password Decryptor có thể phục hồi mật khẩu từ các loại cấu hình tài khoản Email bao gồm:

  • POP3
  • IMAP
  • SMTP
  • HTTP

Ngay khi khởi động, nó sẽ tự động phát hiện đường dẫn cấu hình hiện tại được sử dụng bởi Windows Live Mail và phục hồi mật khẩu ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể sao lưu danh sách mật khẩu được khôi phục sang HTML, TEXT hoặc file XML.

Hướng dẫn

Các bước hướng dẫn:

  • Bước 1: Khởi động nó trên hệ thống của bạn sau khi cài đặt
  • Bước 2: Sau đó nhấn nút “Start Recovery”
  • Bước 3: Nó sẽ tự động phát hiện vị trí cấu hình của Windows Live Mail và giải mã tất cả mật khẩu Email được lưu.
  • Bước 4: Cuối cùng, bạn có thể sao lưu danh sách mật khẩu được phục hồi sang HTML, TEXT hoặc XML bằng cách nhấn nút “Export” và sau đó lựa chọn dạng tập tin từ hộp kéo xuống của “Save File Dialog”.

Bé Ngoan

Link download : http://securityxploded.com/getfile_plus.php?id=5291

Trả lời