Lingoversity

Lingoversity được thiết kế đặc biệt để gia tăng vốn từ vựng của bạn một cách hiệu quả và thân thiện. Không giống như những phương pháp học tập truyền thống, các khái niệm của chương trình có khả năng khơi dậy sự hào hứng và thúc đẩy sinh viên. Công nghệ độc đáo của Lingoversity đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ quên những từ bạn tìm hiểu.

Học từ vựng là phần cơ bản nhất của việc học một ngôn ngữ thứ hai. Sử dụng Lingoversity để tạo ra giọng nói của bạn, hỗ trợ bảng chú giải thuật ngữ cá nhân như một nguồn tham khảo. Thực hành vốn từ vựng và làm thành thạo cách phát âm của bạn với sự trợ giúp của các file âm thanh kỹ thuật số ưa thích của bạn.

Theo download.com

Link download : http://www.lingoversity.com/download/LingoversitySetup_1_2_6_0.exe

Trả lời