Lightweight Portable Security for Linux

Lightweight Portable Security (LPS) là một Hệ điều hành Linux distro bảo mật hạng nặng của Bộ Quốc Phòng Mỹ, được thiết kế cho nhân viên chính phủ truy cập dữ liệu ở những nơi công cộng mà không phải lo lắng về vấn đề bảo mật.

Khởi động từ ổ CD-ROM, và chạy trên RAM, Lightweight Portable Security (LPS) miễn nhiễm với spyware hay virus, LPS không kết nối với ổ cứng cho nên không có dấu vết nào được ghi lại.

Theo CDTT

Link download : http://www.spi.dod.mil/docs/LPS-1.2.2_public.iso

Trả lời