Lightning Break

Lightning Break là trò chơi bi a đòi hỏi bạn phải có kỹ năng khéo léo và chiến thuật đúng đắn. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là hoàn thành mục tiêu đúng thời gian cho phép.

Lightning Break

Những quả bóng đỏ sẽ xuất hiện trên bàn, mỗi khi quả bóng ấy bị đánh xuống giỏ thì quả bóng khác sẽ xuất hiện. Những đường chấm xung quanh quả bóng cho biết mục tiêu của bạn tiếp theo.

Đối với mỗi lần thực hiện, điểm số còn lại trên bàn đếm ngược nhân với giá trị của quả bóng. Màu đỏ là một điểm, màu vàng hai điểm, xanh lá cây 3 điểm. Những con số trên quả bóng cho bạn biết giá trị của nó.

Hãy tham khảo cách chơi trong đoạn video sau:

Đặng Hương

Link download : http://down.eplaybus.com/lightning-break.exe

Trả lời