Leica X2 Firmware

Leica X2 Firmware 1.1 được cải thiện khả năng khử nhiễu ở ISO cao, khả năng cân bằng trắng tự động chính xác hơn.

Bản cập nhật có một số cải tiến sau:

– Cải thiện khả năng khử nhiễu ở ISO 1.600.

– Cải thiện khả năng cân bằng trắng tự động với từng môi trường khác nhau.

– Cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất, tốc độ hoạt động của máy.

Leica X2 Firmware

Theo Số hóa

Link download : http://us.leica-camera.com/assets/file/download.php?filename=file_6786.zip

Trả lời