Leica D-Lux 5 firmware

Leica D-Lux 5 firmware 2.0 giúp cải thiện khả năng lấy nét tự động, thêm một số tùy chọn vào các menu cài đặt trong hệ thống.

Leica D-Lux 5 firmware

Những nâng cấp trong phiên bản 2.0 bao gồm:

– Tăng tốc độ lấy nét tự động.

– Tăng giới hạn trên của tốc độ màn trập ở chế độ phơi sáng bằng tay (tối đa là 250 giây).

– Các mức ISO cao là 1.600 và 3.200 được đưa thêm vào menu ghi hình [REC].

– Khi cài đặt chế độ bằng tay [MF], người dùng có thể điều chỉnh lấy nét với việc vận hành máy đơn giản hơn.

– Cải thiện khả năng cân bằng trắng tự động.

– Kích thước khoảng lấy nét tự động được lưu vào ảnh chụp.

– Chế độ [ACTIVE] được thêm vào Menu của [MOTION PICTURE] trong chế độ quay phim.

– Hiệu ứng [MINIATURE] (thu nhỏ) được thêm vào chế độ My Colour.

– Cải thiện chức năng khoá AF/AE với thao tác nhấn nửa chừng vào phím chụp.

– Có thêm các lựa chọn cài đặt cho [MONITOR] / [VIEWFINDER] cho phép sử dụng màn hình hoặc kính ngắm.

Tuyết Mai

Link download : http://en.leica-camera.com/assets/file/download.php?filename=file_6268.zip

Trả lời