League of Legends

League of Legends là một trò chơi hành động, cho phép bạn chiến đấu theo cách riêng của bạn để tiêu diệt kẻ thù.

Đây là trò chơi miễn phí, nhưng một số anh hùng và mặt hàng trong trò chơi bạn phải trả tiền để mở khóa.

League of Legends

Tuyết Mai
 

Link download : http://l3cdn.riotgames.com/ShellInstaller/NA/LeagueofLegends_NA_Installer_05_07_13.exe

Trả lời