KShutdown for Linux

KShutdown công cụ quản lý các hành động log off nhanh chóng và tiện dụng. Với công cụ này, bạn có thể tắt, khởi động lại hoặc khóa máy tính.

KShutdown

Tính năng:

– Tắt máy tính (đăng xuất và tạm dừng hệ thống).

– Khởi động lại máy tính (đăng xuất và khởi động lại hệ thống).

– Khóa màn hình ((khóa màn hình bằng cách sử dụng screen saver).

– Kết thúc phiên làm việc hiện tại ( kết thúc phiên làm việc KDE và đăng xuất người dùng).

– Hỗ trợ chế động dòng lệnh.

– Miễn phí và mã nguồn mở.

Đặng Hương

Link download : http://ncu.dl.sourceforge.net/project/kshutdown/KShutdown/3.0%20Beta%203/kshutdown-source-3.0beta3.zip

Trả lời