Justpaste.it

Justpaste.it có một giao diện rất đơn giản và sạch sẽ, bạn có thể nhập văn bản từ một trang web hoặc một bộ xử lý văn bản như MS Word. Bạn có thể định dạng văn bản giống như trong trình soạn thảo blog và cũng có thể chèn hình ảnh, nhúng video, và công thức toán học ở định dạng khoa học thực sự. Hơn nữa, bạn cũng có thể áp dụng màu sắc và các kí tự đặc biệt. Trình biên tập HTML cho phép bạn định dạng văn bản với các đánh dấu mã, bạn có thể xuất bản nó với một URL tùy chỉnh, và URL này có thể được chia sẻ dễ dàng. Justpaste.it cũng có tính năng sao lưu tự động và cho phép tải xuống một tập tin ở định dạng PDF.

Link download : http://justpaste.it/

Trả lời