JR Split File

JR Split File là công cụ chia nhỏ các tập tin có dung lượng lớn thành những tập tin nhỏ có kích thước bằng nhau, sau đó tiến hành ghép nối chúng lại để sử dụng và chia sẻ dễ dàng hơn.

JR Split File

Lưu ý: Việc cắt tập tin này không ảnh hưởng đến tập tin ban đầu.

Một số tính năng chính của JR Split File:

  • Chia nhỏ dung lượng tập tin.
  • Nối các tập tin sau khi cắt.
  • Tốc độ cắt nối nhanh chóng.
  • Không gây ra tình trạng lỗi File.
  • Chia sẻ dữ liệu dễ dàng qua email.

Bạn có thể sử dụng một số công cụ sau: HJ-Split, WinMend File Splitter, Fastest File Splitter and Joiner… để chia nhỏ tập tin.

Hướng dẫn Thiết lập các lựa chọn: Bytes per file:

Dùng để lựa chọn kích thước tập tin kết quả cần chia nhỏ từ tập tin lớn. Ví dụ: nếu bạn có một tập tin nén với dung lượng là 15 MB, bạn muốn chia nhỏ để có thể lưu vào đĩa mềm, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô “1.44 MB” từ trình đơn thả xuống. Chương trình sẽ chia nhỏ tập tin ban đầu thành các tập tin nhỏ bằng nhau và một tập tin dạng .bat dùng để nối tất cả các tin còn lại với nhau trở về trạng thái ban đầu.

Template for splitting files:

Mặc định, tiện ích này sẽ dùng các ký tự đầu của tập tin cần cắt để tạo ra tên cho các tập tin được cắt nhỏ. Bạn có thể thay đổi tên các tập tin này nhưng cần lưu ý việc đặt tên theo dạng thức 8.3 (phần tên 8 ký tự không có khoảng trắng hay các ký tự đặc biệt và phần mở rộng là 3 ký tự), vì chức năng này được sử dụng theo dạng thức dùng cho DOS.

Generate batch file for merging:

Bạn nên để lựa chọn này là mặc định. Khi bạn thay đổi tên tập tin trong phần “Template for splitting files” thì tên tập tin .bat cũng sẽ được thay đổi theo tương ứng.

Sau khi hoàn tất thiết lập các lựa chọn xong, bạn nhấp chuột vào nút “Split” để thực hiện cắt tập tin.

Để nối các tập tin sau khi cắt lại với nhau, bạn chỉ việc chạy tập tin có đuôi là .bat để khôi phục lại tập tin ban đầu.

Tổng hợp

Link download : http://www.convertjunction.com/download/jsplit.zip

Trả lời