Jackcess

Jackcess là một thư viện Java thuần túy, được thiết kế cho phép bạn đọc và viết cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000. Jackcess hỗ trợ hầu hết các kiểu dữ liệu Acces, và hỗ trợ tạo bảng, tạo hàng/cập nhật/xóa trong Access. Jackcess  có dung lượng nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Link download : http://ncu.dl.sourceforge.net/project/jackcess/jackcess/2.0.2/jackcess-2.0.2.jar

Trả lời