iTunes Duplicate Song Manager

Người dùng máy tính cài đặt và sử dụng iTunes để quản lý thư viện nhạc của mình chắc sẽ khó tránh khỏi trường hợp thư viện nhạc iTunes do quá nhiều các file nhạc mà nó trở nên lộn xộn và khó quản lý, điều này sẽ làm xuất hiện nhiều tập tin âm thanh trùng lặp. Chính vì vậy việc cần thiết phải có một công cụ hỗ trợ quản lý thư viện nhạc là cần thiết và iTunes Duplicate manager là một tiện ích như vậy. 

Đây là một chương trình miễn phí dựa trên nền java để thêm bài nhạc, loại bỏ các file trùng lặp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

iTunes Duplicate Song Manager

Sau khi tải về bạn chỉ cần kích đúp chuột vào tập tin iTunesDSM.jar để kích hoạt chương trình mà không cần cài đặt.

Từ giao diện chính, chương trình cung cấp cho bạn 3 thẻ tab để truy cập các chức năng cơ bản bao gồm: tùy chọn (Options), thêm bài nhạc vào iTunes (add tracks to iTunes) và gỡ bỏ bản sao (remove duplicates).

Chương trình này yêu cầu iTunes tệp tin XML để kéo dữ liệu. Và khi hoạt động nó sẽ tự động tìm và tải nội dung của tập tin XML trong iTunes (trong một số trường hợp, bạn cần duyệt đến vị trí chính xác của file XML). Nói chung, đây là một chương trình đơn giản và hiệu quả cho iTunes quản lý các tập tin nhạc trên Windows.

Theo TTCN

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/itunesdsm/iTunesDSM_0.9.6_Setup.exe

Trả lời

iTunes Duplicate Song Manager

Người dùng máy tính cài đặt và sử dụng iTunes để quản lý thư viện nhạc của mình chắc sẽ khó tránh khỏi trường hợp thư viện nhạc iTunes do quá nhiều các file nhạc mà nó trở nên lộn xộn và khó quản lý, điều này sẽ làm xuất hiện nhiều tập tin âm thanh trùng lặp. Chính vì vậy việc cần thiết phải có một công cụ hỗ trợ quản lý thư viện nhạc là cần thiết và iTunes Duplicate manager là một tiện ích như vậy. 

Đây là một chương trình miễn phí dựa trên nền java để thêm bài nhạc, loại bỏ các file trùng lặp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

iTunes Duplicate Song Manager

Sau khi tải về bạn chỉ cần kích đúp chuột vào tập tin iTunesDSM.jar để kích hoạt chương trình mà không cần cài đặt.

Từ giao diện chính, chương trình cung cấp cho bạn 3 thẻ tab để truy cập các chức năng cơ bản bao gồm: tùy chọn (Options), thêm bài nhạc vào iTunes (add tracks to iTunes) và gỡ bỏ bản sao (remove duplicates).

Chương trình này yêu cầu iTunes tệp tin XML để kéo dữ liệu. Và khi hoạt động nó sẽ tự động tìm và tải nội dung của tập tin XML trong iTunes (trong một số trường hợp, bạn cần duyệt đến vị trí chính xác của file XML). Nói chung, đây là một chương trình đơn giản và hiệu quả cho iTunes quản lý các tập tin nhạc trên Windows.

Theo TTCN

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/itunesdsm/iTunesDSM_0.9.6_Setup.exe

Trả lời