ISO to USB

ISO to USB 1.0 là một phần mềm miễn phí có thể giúp bạn ghi một tập tin ảnh ISO vào ổ đĩa USB. Nó sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn file ISO bạn muốn ghi, và chọn thiết bị USB. Sau đó, các phần mềm có thể nhanh chóng hoàn thành toàn bộ các tập tin ISO.

ISO to USB cũng hỗ trợ việc tạo ra một ổ đĩa USB khả năng khởi động với hệ điều hành Windows.

Link download : http://www.isotousb.com/isotousb_setup.exe

Trả lời