IPInfoOffline

IPInfoOffline – Quản lý thông tin IP

IPInfoOffline cho phép bạn xem thông tin về các địa chỉ IP, mà không cần kết nối bất kỳ máy chủ bên ngoài. Nó sử dụng một cơ sở dữ liệu địa chỉ IP nén được lưu trữ bên trong file exe.

Điểm mới trong phiên bản IPInfoOffline 1.40:

  • Hỗ trợ thêm cơ sở dữ liệu GeoLite City. Bạn có thể download cơ sở dữ liệu GeoLite City (GeoLiteCity.dat.gz) về máy và đặt trong cùng thư mục của IPInfoOffline.exe, thì IPInfoOffline sẽ tự động sử dụng nó để lấy thông tin quốc gia hoặc thành phố cho mỗi địa chỉ IP.

IPInfoOffline

Tải IPInfoOffline để sao lưu thông tin IP dễ dàng.

Đối với mỗi địa chỉ IP bạn có thể quản lý thông tin IP được hiển thị như: Chặn IP phạm vi, tổ chức (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC hoặc AFRINIC), được chỉ định ngày, Quốc Gia và Mã quốc gia.

Sau khi lấy các thông tin về địa chỉ IP mong muốn, bạn có thể sao lưu những thông tin về IP mà bạn có vào clipboard hoặc lưu dưới dạng văn bản, HTML, XML…

Một số tính năng chính của IPInfoOffline: 

  • Thêm hỗ trợ dòng lệnh để tiết kiệm địa chỉ IP thông tin vào một file mà không cần bất kỳ giao diện người dùng. Ví dụ: IPInfoOffline.exe/iplist “88.64.10.10 89.64.20.20 12.10.20.30″ / shtml c: temp ip.html.
  • Quản lý địa chỉ IP dễ dàng.
  • Phân loại các địa chỉ IP.
  • Cập nhật địa chỉ IP nội bộ cho cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tổng hợp

Trả lời