iPhoneBrowser

iPhoneBrowser là tiện ích miễn phí, cho phép bạn dễ dàng quản lý file trên iPhone từ Windows.

Khi đã cài đặt vào Windows của mình, bạn có thể điều khiển toàn bộ hệ thống file của iPhone và “kéo thả” file. Bạn cũng có thể tiến hành backup để sao lưu dữ liệu trên iPhone phòng trừ trường hợp vô tình xóa một số file quan trọng.

iPhoneBrowser

Link download : http://iphonebrowser.googlecode.com/files/SetupiPhoneBrowser.1.93.exe

Trả lời