Intel Solid-State Drive (SSD) Toolbox

Intel Solid-State Drive Toolbox là một tiện ích mạnh mẽ được thiết kế với mục đích hỗ trợ người dùng quản lý ổ SSD Intel của mình.

Sau khi chạy chương trình, trên cửa sổ chính của Intel SSD Toolbox sẽ hiển thị thông tin về tên cũng như dung lượng của mỗi ổ đĩa.

Intel Solid-State Drive Toolbox

Bộ công cụ quản lý này cung cấp cho người dùng những tính năng sau đây:

  • Truy cập các tính năng quản lý SSD: tính năng tối ưu hóa SSD Intel, bộ tùy chỉnh hệ thống và tính năng xóa an toàn.
  • Báo cáo dữ liệu xác nhận ổ đĩa về các ổ SSD Intel và một số ổ đĩa khác.
  • Truy cập và sử dụng công nghệ SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) cho ổ SSD và các ổ đĩa khác.
  • Kiểm tra ngưỡng SMART và xem các hoạt động được đề xuất cho ổ SSD Intel và một số ổ đĩa khác.
  • Tiến hành thao tác quét và phân tích ổ SSD Intel để kiểm tra các lỗi READ (đọc đĩa) hoặc WRITE (ghi đĩa).

Yêu cầu:

  • .NET Framework 2.0.
  • Ổ cứng trống: tối thiểu 12 MB.

Thùy Vân

Link download : http://downloadmirror.intel.com/18455/eng/Intel%20SSD%20Toolbox%20-%20v3.2.0.exe

Trả lời