Instadrop

Instadrop là ứng dụng sao lưu ảnh Instagram trên nền web.

Nếu đang sử dụng dịch vụ lưu trữ Dropbox, bạn có thể dễ dàng sao lưu toàn bộ hình ảnh trên Instagram vào kho chứa trực tuyến này nhờ sự trợ giúp của Instadrop. Tương tự như những công cụ sao lưu trực tuyến khác, Instadrop cũng sẽ liên kết tài khoản Facebook với tài khoản Instagram của bạn.

Sau khi “kết nối” thành công, mỗi hình ảnh được chụp từ ứng dụng Instagram sẽ được tự động lưu vào kho lưu trữ Dropbox của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn chỉ có thể lưu những hình ảnh vừa được chụp từ ứng dụng Instagram. Nghĩa là những hình ảnh đã có từ trước trên Instagram sẽ không được tự động lưu vào kho lưu trữ trực tuyến Dropbox của bạn.

Minh Lộc

Link download : http://instadrop.appspot.com/

Trả lời