InDeep File List Maker

InDeep File List Maker là phần mềm tạo danh sách tập tin, có thể tìm kiếm tên tập tin và thư mục trong danh sách tập tin được tạo ra từ bất kỳ phiên bản nào trước đó, khi danh sách được lưu dưới định dạng văn bản đơn giản.

Ngoài ra, còn giúp bạn tìm thấy tập tin trên một số đĩa CD, DVD khi bạn không nhớ những tập tin đó ở đâu.

Danh sách tập tin này rất hữu ích trong trường hợp bạn bị mất dữ liệu hoặc để nâng cấp, thay thế các tập tin thực thi.

InDeep File List Maker 

 

Tuyết Mai

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/soft/2013/09/20/InDeepFileListMaker1.2.5.zip

Trả lời