Imtec Battery Marker

Phần mềm Imtec Battery Mark 1.1 giúp người dùng máy tính xách tay kiểm tra tuổi thọ của pin một cách chính xác.

Chương trình cung cấp hai chế độ kiểm tra Fast và Normal. Chế độ kiểm tra Fast thường kéo dài 10 phút trong khi các chế độ Normal thường có thể kéo dài tối đa 20 phút hoặc nhiều hơn.

Lưu ý: Ứng dụng này sẽ chỉ làm việc nếu máy tính xách tay của bạn đang chạy ở chế độ pin.

Link download : http://files.getpedia.net/Data/2014/05/27/bmark-1.1.int.win32.zip

Trả lời