Improve Your IELTS Writing Skills

Improve your IELTS Writing Skills là một cuốn sách hoàn chỉnh về IELTS Writing. Thông qua các bài tập, cuốn sách sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng viết cũng như vốn ngôn ngữ để bạn đạt điểm cao trong IELTS writing task 1 và task 2.

Đây là cuốn sách thứ 3 trong bộ sách luyện thi IELTS của Sam McCarter, bao gồm:

  • Improve your IELTS – Listening and Speaking Skills
  • Improve your IELTS – Reading Skills
  • Improve your IELTS – Writing Skills

IELTS Writing được xem là phần thi khiến cho các sĩ tử IELTS hóc xương nhất cũng như khó định hướng và lựa chọn cho mình phương pháp ôn tập thích hợp.

Viết thế nào cho từ ngữ được sử dụng thật academic, đảm bảo được sự coherence and cohesion, ngữ pháp được sử dụng đúng và phong phú, văn phong đúng “style” cho từng dạng đề thi IELTS Writing là kỹ năng khó có thể thành thạo trong thời gian ngắn nếu không có sự hướng dẫn cụ thể.

Improve Your IELTS Writing Skills

Cuốn sách Improve your IELTS Writing Skills được thiết kế để hướng dẫn bạn hoàn thành bài viết từng bước một thông qua các hoạt động, các bài tập được đưa ra trong cuốn sách. Cuốn sách cũng đưa ra các tiêu chí chấm điểm cho bài viết để bạn có thể tự mình chấm điểm các bài tập đã hoàn thành trong cuốn sách. Ngoài ra, cho mỗi câu hỏi Task 1 và Task 2 IELTS Writing, cuốn sách cũng đưa ra các ví dụ cụ thể.

Theo thanhloanblog

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/Soft/2014/09/19/Improve-your-IELTS-Writing-Skill.pdf

Trả lời