Improve your IELTS – Listening and Speaking skills (PDF+Audio)

“Improve your IELTS – Listening and Speaking skills” là cuốn sách hữu ích để chuẩn bị cho phần thi nghe và nói trong IELTS. Thông qua các bài luyện tập, cuốn sách giúp nâng cao kỹ năng làm bài và ngôn ngữ, qua đó giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong 2 phần thi này.

Cuốn sách này bao gồm 10 đơn vị dựa trên các chủ đề thường xảy ra trong các thử nghiệm thực tế. Mỗi đơn vị bao gồm 4 phần :

  • Topic talk: các bài tập và các hoạt động giới thiệu từ vựng, nâng cao từ vựng và ý tưởng hữu ích cho chủ đề.
  • Listening skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng cho các câu hỏi trong các phần nghe .
  • Speaking skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng và ngôn ngữ cho các Module nói, bao gồm cả câu hỏi thực hành từ một phần của các Module .
  • Exam listening: một phần hoàn chỉnh của Module nghe để thực hành các kỹ năng đã học .

Vì vậy, làm thế nào cuốn Improve your IELTS – Listening and Speaking skills này sẽ cải thiện điểm số của bạn ?

Phát triển kỹ năng ngôn ngữ: Phần Topic talk ở mỗi bài cung cấp cho bạn từ vựng, thành ngữ và cấu trúc câu sử dụng trong phần thi nói và nghe. Phần Speaking skills cung cấp một số câu quan trọng, giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi hơn.

Phát triển các kỹ năng thi: Phần Listening skills giới thiệu các kỹ năng giúp bạn trả lời các dạng câu hỏi trong phần nghe. Khi biết phương pháp làm bài, bạn dễ dàng nâng cao được điểm Listening IELTS của mình.

Phần thi nói giúp bạn làm quen với nhiều thể loại câu hỏi từ giám khảo, cho phép bạn thư giãn trong khi thi và thể hiện phần thi nói tốt nhất.

Các quyển khác trong bộ giáo trình:

* “Improve your IELTS Writing Skills”
* “Improve your IELTS Reading Skills”

Theo Thanhloanblog

Link download : http://download2.rada.vn/data/Soft/2014/09/19/Imrpove-YI-L-S-skills.pdf

Trả lời