imPcRemote Manager Pro for Mac

imPcRemote Manager Pro là một công cụ hỗ trợ từ xa cho phép kết nối nhanh, an toàn và miễn phí giữa các máy tính từ xa qua web. Chương trình này được định hướng không chỉ đối với các doanh nghiệp lớn và vừa mà còn đối với các nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và người dùng máy tính cá nhân.

imPcRemote Manager Pro cho phép bạn:

– Điều khiển từ xa PC ở bất cứ nơi nào trên thế giới

– Chuyển các tập tin giữa các máy tính từ xa và địa phương

– Gửi và nhận tin nhắn văn bản

– Kết nối một số máy tính để bàn cùng một lúc

Phương Lan

Link download : http://remote-control-desktop.com/download/?file=impcremote_manager.dmg

Trả lời