imollo

imollo là một ứng dụng mới để gửi và nhận các tập tin từ xa. sử dụng imollo vô cùng đơn giản va dễ dàng, bạn chỉ cần kéo và thả các tập tin mà mình muốn chia sẻ với người khác. 

Một số tính năng chính:

  • Làm cho file gửi đơn giản càng tốt
  • Gửi các tập tin để liên lạc trực tuyến và ngoại tuyến
  • Không cần phải gửi email hoặc tập tin đính kèm.

Link download : http://www.imollo.com/release/imollo.exe

Trả lời