Imagisizer

Imagisizer là một tiện ích dễ sử dụng sẽ giúp bạn nhanh chóng thay đổi kích thước hình ảnh của bạn. Chương trình có thể tự động áp dụng các áp dụng các bản sửa và vá lỗi, và nâng cấp lên phiên bản mới nhất đang có của ứng dụng. Bất cứ ai đều có thể sử dụng Imagisizer cho dù không được đào tạo hoặc không có kinh nghiệm.

(theo HIGIMIT)

Link download : http://www.imagisizer.com/download/Imagisizer_Install.exe

Trả lời