Icecream PDF Converter

Icecream PDF Converter là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn chuyển đổi và tạo file PDF rất dễ dàng. Trong khi chuyển đổi DOC, ePub, JPG, vv sang PDF, bạn có thể kết hợp tất cả tập tin vào một file PDF, cũng như sử dụng nhiều thiết lập tập tin đầu ra khác nhau. Ngoài ra, người dùng còn được phép chuyển đổi PDF sang JPG, BMP, EPS và nhiều định dạng khác mà không gặp phải hạn chế nào. Bên cạnh đó, Icecream PDF Converter còn tích hợp sẵn một chương trình đọc file PDF và hỗ trợ cả file được cài đặt mật khẩu bảo vệ.

Icecream PDF Converter

Các tính năng chính của chương trình: Hỗ trợ chế độ chuyển đổi hàng loạt

Giờ đây, người dùng có thể thêm nhiều tập tin vào danh sách và chuyển đổi chúng sang định dạng mong muốn chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản.

Hỗ trợ nhiều định dạng

Chương trình hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu và ảnh, bao gồm: DOC, JPG, PNG, EPUB, MOBI, BMP, XLS, TIFF, ODT, HTML và nhiều hơn.

Thiết lập bố cục trang

Người dùng có thể lựa chọn kích thước trang, hướng và lề, đồng thời nếu muốn thì được phép xoay và lựa chọn vị trí nội dung.

Lựa chọn phạm vi trang

Bạn có thể thoải mái lựa chọn phạm vi trang của một file PDF để chuyển đổi sang ảnh.

Kết hợp nhiều tập tin với nhau

Chương trình hỗ trợ người dùng kết hợp nhiều tài liệu hoặc ảnh vào một tập tin PDF duy nhất.

Thiết lập thứ tự trang

Chỉnh sửa file theo thứ tự khi kết hợp các tập tin vào một file PDF duy nhất.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm: Không có bất kỳ hạn chế nào

Kích thước file không bị hạn chế. Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện chuyển đổi nhiều tập tin mà không gặp phải hạn chế về số lượng.

Xem trước nhanh chóng

Sử dụng chương trình đọc file PDF được tích hợp để lựa chọn phạm vi trang cần để chuyển đổi từ PDF.

Chức năng kéo và thả

Sử dụng chức năng kéo và thả đơn giản để thêm file vào chương trình, rồi thực hiện chuyển đổi và sắp xếp trang của file PDF đầu ra.

Hỗ trợ xử lý cả tập tin được bảo vệ

Chuyển đổi tài liệu PDF được cài đặt mật khẩu bảo vệ và thiết lập mật khẩu của riêng bạn khi chuyển đổi sang PDF.

Yêu cầu hệ thống:

  • Bộ vi xử lý: Intel hoặc AMD
  • Tốc độ xử lý: 1,33 GHz
  • Dung lượng RAM: 512 MB
  • Dung lượng đĩa cứng: 350 MB

Bé Ngoan

Link download : http://icecreamapps.com/download/download.php?filename=pdf_converter_setup.exe

Trả lời

Icecream PDF Converter

Icecream PDF Converter là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn chuyển đổi và tạo file PDF rất dễ dàng. Trong khi chuyển đổi DOC, ePub, JPG, vv sang PDF, bạn có thể kết hợp tất cả tập tin vào một file PDF, cũng như sử dụng nhiều thiết lập tập tin đầu ra khác nhau. Ngoài ra, người dùng còn được phép chuyển đổi PDF sang JPG, BMP, EPS và nhiều định dạng khác mà không gặp phải hạn chế nào. Bên cạnh đó, Icecream PDF Converter còn tích hợp sẵn một chương trình đọc file PDF và hỗ trợ cả file được cài đặt mật khẩu bảo vệ.

Icecream PDF Converter

Các tính năng chính của chương trình: Hỗ trợ chế độ chuyển đổi hàng loạt

Giờ đây, người dùng có thể thêm nhiều tập tin vào danh sách và chuyển đổi chúng sang định dạng mong muốn chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản.

Hỗ trợ nhiều định dạng

Chương trình hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu và ảnh, bao gồm: DOC, JPG, PNG, EPUB, MOBI, BMP, XLS, TIFF, ODT, HTML và nhiều hơn.

Thiết lập bố cục trang

Người dùng có thể lựa chọn kích thước trang, hướng và lề, đồng thời nếu muốn thì được phép xoay và lựa chọn vị trí nội dung.

Lựa chọn phạm vi trang

Bạn có thể thoải mái lựa chọn phạm vi trang của một file PDF để chuyển đổi sang ảnh.

Kết hợp nhiều tập tin với nhau

Chương trình hỗ trợ người dùng kết hợp nhiều tài liệu hoặc ảnh vào một tập tin PDF duy nhất.

Thiết lập thứ tự trang

Chỉnh sửa file theo thứ tự khi kết hợp các tập tin vào một file PDF duy nhất.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm: Không có bất kỳ hạn chế nào

Kích thước file không bị hạn chế. Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện chuyển đổi nhiều tập tin mà không gặp phải hạn chế về số lượng.

Xem trước nhanh chóng

Sử dụng chương trình đọc file PDF được tích hợp để lựa chọn phạm vi trang cần để chuyển đổi từ PDF.

Chức năng kéo và thả

Sử dụng chức năng kéo và thả đơn giản để thêm file vào chương trình, rồi thực hiện chuyển đổi và sắp xếp trang của file PDF đầu ra.

Hỗ trợ xử lý cả tập tin được bảo vệ

Chuyển đổi tài liệu PDF được cài đặt mật khẩu bảo vệ và thiết lập mật khẩu của riêng bạn khi chuyển đổi sang PDF.

Yêu cầu hệ thống:

  • Bộ vi xử lý: Intel hoặc AMD
  • Tốc độ xử lý: 1,33 GHz
  • Dung lượng RAM: 512 MB
  • Dung lượng đĩa cứng: 350 MB

Bé Ngoan

Link download : http://icecreamapps.com/download/download.php?filename=pdf_converter_setup.exe

Trả lời