iBrowser Free for iOS

iBrowser Free for iOS là trình duyệt web di động miễn phí cho iPhone/iPad.

Tính năng:

 • Duyệt web toàn màn hình
 • Giao diện tùy chỉnh
 • Hỗ trợ tab không giới hạn và tải trên màn hình nền
 • Chuyển tab nhanh
 • Tìm kiếm nội dung trong trang
 • Hiển thị trang web như Internet Explorer (6,7,8), Safari, Firefox, Opera hay Chrome
 • Khóa chức năng xoay màn hình
 • Chế độ duyệt web an toàn và bảo mật
 • Hỗ trợ đánh dấu
 • Mở trang chủ, phiên bản làm việc trước hoặc trang web mở gần nhất
 • Công cụ tìm kiếm hữu ích
 • Khóa ảnh
 • Nén web

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/ibrowser-free/id395229670?mt=8

Trả lời