HyperCam

HyperCam ghi lại hành động và âm thanh từ bất kỳ vùng nào trên màn hình Windows và lưu chúng vào các file phim AVI chuẩn.

Thu hình con trở di chuyển, các lựa chọn menu, cửa sổ pop-up và mọi thứ còn lại mà bạn nhìn thấy trên màn hình. HyperCam xử lí chính xác các thay đổi bảng màu nếu ghi hình ở chế độ 256 màu.

HyperCam cũng hỗ trợ các chú thích văn bản, âm thanh, và ghi chú màn hình (tuyệt vời cho việc tạo bản demo phần mềm tự động và hướng dẫn phần mềm!).

Link download : http://www.hyperionics.com/downloads/HC2Setup.exe

Trả lời