HydraIRC

HydraIRC là một ứng dụng IRC với mã nguồn mở và kèm theo là một giao diện hấp dẫn và dễ sử dụng. Nó hỗ trợ DCC Chat, File transfers, Multi-Servers, Dockable Floating Windows, DLL Plugins, Channel Monitoring, Message Logs và nhiều thứ khác.

HydraIRC

Bạn còn có thể hiệu chỉnh màn hình giao diện, thiết lập các âm thanh để nhắc cho bạn khi có những sự kiện xảy ra đồng thời hỗ trợ một lúc nhiều user khác nhau. 

HydraIRC được thiết kế để trò chuyện trực tuyến. Để dùng được công cụ bạn phải kết nối máy tính với Internet. Ngoài ra, HydraIRC còn có ưu điểm là có khả năng kết nối nhiều máy chủ cùng một lúc. Công cụ còn cho phép bạn tạo nhiều cuộc hội thoại trên cùng tab để dễ dàng quản lý.

Ứng dụng HydraIRC được thiết kế với giao diện trực quan nên dễ dàng cài đặt và sử dụng cho mọi đối tượng người dùng. Trong giao diện người dùng, bạn còn có quyền truy cập vào tất cả các trang mạng xã hội.

Những tính năng chính của HydraIRC:

  • Công cụ hỗ trợ chat trực tuyến hiệu quả.
  • Hỗ trợ DCC Chat, File transfers, Multi-Servers, Dockable Floating Windows, DLL Plugins, Channel Monitoring, Message Logs…
  • Tùy chỉnh màn hình giao diện, cài đặt âm thanh và hỗ trợ nhiều tài khoản khác nhau cùng lúc.
  • Cho phép bạn tạo nhiều cuộc hội thoại trên cùng tab để dễ dàng quản lý.
  • Quyền truy cập vào tất cả các mạng xã hội được hỗ trợ trên ứng dụng.
  • Giao diện trực quan nên dễ dàng cài đặt và sử dụng cho mọi đối tượng người dùng.

Link download : http://www.hydrairc.com/download.php?file=HydraIRC.exe

Trả lời