HTKK

Phần mềm miễn phí gồm các form giúp kê khai thuế. Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai. 

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế thông báo nội dung và kế hoạch nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK, iHTKK).

HTKK - Phn mm h tr k khai thu

Ứng dụng iHTKK và HTKK hỗ trợ kê khai, nộp các mẫu báo cáo biên lai phí, lệ phí, bao gồm

 • Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC
 • Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai, mẫu số BC01/AC
 • Báo cáo mất, cháy biên lai, mẫu số BC21/AC
 • Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB03/AC
 • Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, mẫu số BC7/AC

Hỗ trợ một số nội dung khác

 • Bổ sung một số Cơ quan Thuế (CQT) vào danh mục CQT trên ứng dụng HTKK, iHTKK như sau:
  • Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm (mã CQT 10155) thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội
  • Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm (mã CQT 10157) thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội
  • Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng (mã CQT 71115) thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
  • Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên (mã CQT 71117) thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
  • Chi cục Thuế Thị xã Ba Đồn (mã CQT 40715) thuộc Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình
  • Chi cục Thuế Thị xã Cai Lậy (mã CQT 80721) thuộc Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang
 • Đổi tên một số CQT, cụ thể như sau:
  • Chi cục Thuế Huyện Bến Cát thành Chi cục Thuế Thị xã Bến Cát thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
  • Chi cục Thuế Huyện Tân Uyên thành Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
  • Chi cục Thuế Quỳ Châu thành Chi cục Thuế Thị trấn Tân Lạc thuộc Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
  • Chi cục Thuế Huyện ngã năm thành Chi cục Thuế Thị xã Ngã Năm thuộc Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng
  • Chi cục Thuế Thị xã Tây Ninh thành Chi cục Thuế Thành phố Tây Ninh thuộc Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Người nộp thuế có thể thực hiện các chức năng kê khai trực tuyến trên hệ thống iHTKK hoặc nộp tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Tính năng chính trên phiên bản 3.1.6:

 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.
 • Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.
 • Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.
 • Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ 01/01/2013, tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).

Hướng dẫn

Lưu ý: Trường hợp xuất hiện thông báo:

Hãy chọn “Do not show this again for apps from the publisher and location above” sau đó nhấn nút “Run”.

Link download : http://download1.rada.vn/Data/Soft/2014/04/17/HTKK3.2.3.zip

Trả lời