Hitstick 3: Deadly Breeze

Hitstick 3: Deadly Breeze là trò chơi đòi hỏi bạn phải có phản ứng thật nhanh.

Hãy giúp lực lượng cảnh sát Sharpshooters hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn.

Hitstick 3: Deadly Breeze

Lực lượng cảnh sát được nhận lệnh phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, một nhóm buôn bán ma túy đang đến biên giới trên ngọn núi rất lớn để thực hiện giao dịch ma túy. Hãy đến đó và tiêu diệt chúng.

Hãy sử dụng chuột của mình và ngắm thật chính xác để thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn.

Đặng Hương

Link download : http://down.eplaybus.com/hitstick-3-deadly-breeze.exe

Trả lời