11:10 chiều - Thứ Năm 25 Tháng Năm, 2017

Hello Kitty Retina Wallpapers for iOS

Hello Kitty Retina Wallpapers for iOS bao gồm bộ sưu tập các hình nền Hello Kitty tuyệt đẹp cho iPhone/iPad.

Tính năng:

  • Hỗ trợ thiết bị iPAD2, iPAD, iPhone4S/4, iPhone 3GS/3G/2G và iPod Touch
  • Hình nền Kitty chất lượng cao
  • Lưu ảnh vào thư viện
  • Thời gian tải ảnh nhanh và không tốn dung lượng
  • Điều hướng nhanh và dễ dàng
  • Tìm kiếm nhanh
  • Tổ chức hình nền theo nhóm
  • Download không giới hạn mỗi ngày
  • Update 24/7
  • Giao diện thân thiện

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/hello-kitty-retina-wallpapers/id543020882?mt=8