Hello Kitty Retina Wallpapers for iOS

Hello Kitty Retina Wallpapers for iOS bao gồm bộ sưu tập các hình nền Hello Kitty tuyệt đẹp cho iPhone/iPad.

Tính năng:

  • Hỗ trợ thiết bị iPAD2, iPAD, iPhone4S/4, iPhone 3GS/3G/2G và iPod Touch
  • Hình nền Kitty chất lượng cao
  • Lưu ảnh vào thư viện
  • Thời gian tải ảnh nhanh và không tốn dung lượng
  • Điều hướng nhanh và dễ dàng
  • Tìm kiếm nhanh
  • Tổ chức hình nền theo nhóm
  • Download không giới hạn mỗi ngày
  • Update 24/7
  • Giao diện thân thiện

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/hello-kitty-retina-wallpapers/id543020882?mt=8

Trả lời