HeavenWard Free Keylogger

HeavenWard Free Keylogger là một phần mềm miễn phí cho phép giám sát và ghi lại tất cả hoạt động trên bàn phím máy tính. Đồng thời, ứng dụng này cũng sẽ ghi lại thông tin bàn phím đi kèm với thời gian và ứng dụng được mở.

Công cụ này có thể hoạt động hiệu quả đối với tất cả ngôn ngữ có thể nhập bằng bàn phím. Bên cạnh đó, người dùng còn được cung cấp thông tin về ký tự đã được sử dụng trong một chương trình hoặc một trang web bất kỳ.

Đây là một công cụ rất thích hợp dành cho những bậc phụ huynh muốn giám sát hoạt động máy tính của con em mình. Bạn có thể xem các tin nhắn và những ứng dụng mà con mình đã sử dụng. Với sự mở rộng của Internet, trẻ em có thể tiếp xúc với rất nhiều nội dung, có tích cực và tiêu cực. Với HeavenWard Free Keylogger, người dùng có thể chủ động theo dõi qua đó đưa ra hướng dẫn phù hợp cho con cái mình.

Free Keylogger

Một số tính năng chính của HeavenWard Free Keylogger:

  • Giám sát tất cả ký tự được nhập vào trên máy tính cùng với thông tin về ứng dụng và thời gian sử dụng khi nhập một đoạn văn bản nào đó.
  • Theo dõi các chương trình được sử dụng trên máy tính.
  • Hỗ trợ ghi lại tất cả ký tự ngôn ngữ cài đặt trên máy tính.

Thùy Vân

Link download : http://www.hwsuite.com/static/download/FreeKeyloggerSetup.exe

Trả lời