HD Wallpapers for Retina Display (iOS)

Trang trí màn hình bằng hình nền chất lượng cao cho iPhone/iPad.

HD Wallpapers for Retina Display mang đến những hình nền đẹp nhất và hoàn toàn miễn phí.

Tính năng chính:

  • Hỗ trợ các thiết bị iOS
  • Lưu ảnh vào thư viện
  • Điều hướng nhanh và dễ dàng trong ứng dụng bằng các thao tác vuốt, nhấn, phóng
  • Tìm kiếm ảnh yêu thích dễ dàng
  • Phân loại ảnh theo nhóm
  • Download không giới hạn mỗi ngày

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/hd-wallpapers-for-retina-display/id547541403?mt=8

Trả lời