Hadouken

Hadouken là một ứng dụng client nhỏ gọn của BitTorrent dành cho Windows được viết bằng ngôn ngữ C# và được thiết kế như một service của Windows. Phần mềm có hỗ trợ plugin và được quản lý hoàn toàn qua một giao diện web. Chương trình được quản lý qua trình duyệt. Được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, Hadouken có hỗ trợ plugin bản địa và có thể được tùy chỉnh để làm hầu hết mọi việc từ gửi email trên các sự kiện khác nhau tới giải nén tập tin, di chuyển tập tin, gắn kết hình ảnh, thăm dò feed RSS, v..v…

hadouken

Các tính năng chính:

  • Tự tổ chức giao diện quản lý web.
  • plugin API cực kỳ mạnh mẽ.
  • HTTP API cho việc quản lý từ xa.
  • Đi kèm với một loạt các plugin hữu ích.

Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình

Cài đặt Hadouken khá đơn giản. Chỉ cần làm theo các bước trong trình cài đặt (hãy chắc chắn để tạo ra các tài khoản người dùng trước khi cài đặt, nếu cài đặt như một service của Windows). Tài khoản service nên có dạng COMPUTERNAMEAccount.

Truy cập vào giao diện web

Các bạn mở trình duyệt và gõ địa chỉ như sau: http://server:port. Trong đó server là máy tính đang chạy Hadouken và port là giá trị cổng khai báo/thiết lập. Trong quá trình cài đặt hệ thống sẽ yêu cầu tên đăng nhập/mật khẩu. Nếu bạn chưa thay đổi/khởi tạo thì sử dụng giá trị mặc định sau đây:

Username: hdkn
Password: hdkn

Chạy như một ứng dụng giao diện điều khiển

Mở một dấu nhắc lệnh và thay đổi thư mục cài đặt Hadouken. Chạy Hadouken.Hosts.WindowsService.exe-console để bắt đầu Hadouken trong một cửa sổ giao diện điều khiển.

Hương Ly

Link download : https://get.hdkn.net/releases/1.3/hdkn-1.3.5.4000-x86.msi

Trả lời