GramGrab

Gramgrab là ứng dụng web đơn giản hỗ trợ mạng xã hội ảnh Instagram.

Gramgrab là công cụ web cho phép hiển thị toàn bộ ảnh người dùng, đồng thời cho phép xem thông tin liên quan đến ảnh, hỗ trợ tính năng download một click và hiển thị những bức ảnh nổi bật nhất.

Người dùng có thể chia sẻ ảnh với mọi người dưới dạng “lưới” ảnh Instagram.

GramGrab cũng là một công cụ sao lưu hình ảnh trên Instagram hoạt động trên nền web. Tương tự như Instaport, người dùng GramGrab cũng phải đăng nhập bằng tài khoản Instagram của mình để sử dụng công cụ này.

GramGrab có giao diện trực quan hơn do toàn bộ hình ảnh được hiển thị theo dạng lưới. Người dùng có thể chọn lưu bất kỳ hình ảnh nào thay vì phải lưu toàn bộ album hình ảnh trên Instagram. Nếu bạn muốn xem trước và chỉ lưu những hình ảnh quan trọng, GramGrab có thể là một lựa chọn tốt.

Người dùng có thể xem những thông tin liên quan đến ảnh như số lượng người chọn Like, bộ lọc đã sử dụng và ngày tháng/giờ đăng ảnh.

Để chia sẻ đường dẫn URL lưới ảnh nhanh với mọi người trên Twitter, người dùng chỉ cần nhấn vào đường dẫn trên trang hoặc sao chép đến mạng xã hội muốn chia sẻ.

GramGrab được tích hợp:

 • HTML5 Boilerplate
 • JQuery
 • Modernizr
 • Normalize.css
 • PHP
 • MySQL
 • Instagram API
 • License

Các thành phần chính:

 • jQuery: MIT/GPL license
 • Modernizr: MIT/BSD license
 • Normalize.css: Public Domain

Minh Lộc

Link download : http://gramgrab.com/

Trả lời