Google Voice for Android

VớiGoogle Voice for Android bạn sẽ thực hiện được cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS từ Google Voice của mình.

Với Google Voice for Android bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá tiền với giá thấp từ những cuộc gọi quốc tế, nghe thư thoại, thư thoại sẽ được tự động sao chép văn bản để bạn có thể đọc chúng như email, quản lý hộp thư và xem nhật ký cuộc gọi, thiết lập lời chào khác nhau cho người gọi khác nhau.là những tính năng mà Google Voice for Android mang đến.

Link download : http://www.google.com/mobile/android/

Trả lời