Google Picasa 3.0 Beta for Linux

Picasa không chỉ là một dịch vụ trên nền web tuyệt vời của Google, nó còn là công cụ quản lý hình ảnh xuất sắc trên máy tính để bàn. Sử dụng công nghệ của dự án Wine, Picasa có thể hoạt động trên Linux, mặc dù phiên bản trên Linux không được cập nhật thường xuyên như phiên bản trên Windows hoặc Mac.

Có những ưu và nhược điểm của phiên bản dành cho Linux. Nó được tích hợp nhiều thứ hơn việc chỉ đơn thuần là chạy Picasa trong Wine, tuy nhiên người dùng vẫn có cảm giác Picasa không phải là ứng dụng “bản địa” của Linux.

Picasa bao gồm mọi thức từ việc chỉnh sửa cơ bản để tạo album đến thay đổi hình nền desktop của bạn, tất nhiên là bao gồm việc tải hình ảnh lên dịch vụ lưu trữ Picasa của Google.

Theo TTCN

Link download : http://picasa.google.com/linux/

Trả lời