Google Cloud Print

Google Cloud Print là một công nghệ mới cho phép kết nối máy in của bạn thông qua website. Sử dụng Google Cloud Print, bạn có thể in ấn tài liệu trên máy in ở nhà/ở văn phòng kể cả khi bạn đang đi trên đường. Google Cloud Print hoạt động tốt trên điện thoại, máy tính bảng, Chromebook, máy tính PC và bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

In từ bất kỳ đâu

Google Cloud Print làm việc với tất cả các máy in. Bạn chỉ cần kết nối máy in với tài khoản Google Cloud Print trong vài giây và ngay lập tức có thể bắt đầu in ấn từ bất kỳ đâu thông qua nó.

In bất cứ tài liệu gì

Bất kỳ loại ứng dụng nào trên thiết bị có kết nối Web đều có thể sử dụng Google Cloud Print. Bạn có thể kích vào đây để xem danh sách các ứng dụng cho phép in ấn với Google Cloud Print dù bạn đang ở nhà, tại nơi làm việc hay đang đi trên đường.

Chia sẻ máy in

Hãy tưởng tượng bạn có thể chia sẻ máy in của mình với bất kỳ ai mà bạn lựa chọn, dễ dàng như chia sẻ một tài liệu Google Docs. Chỉ cần vào trang quản lý Google Cloud Print, chọn máy in cần chia sẻ, nhấn Share (hoặc Chia sẻ), nhập vào tên người dùng bạn muốn chia sẻ (người dùng này cũng đăng ký tài khoản Google Cloud Print) và nhấn Share. Người dùng bạn chọn lúc này có thể in ấn tài liệu trực tiếp trên máy in mà bạn đang chia sẻ.

Link download : http://www.google.com/cloudprint/learn/

Trả lời