goo.gl lite for Mac

Với goo.gl  việc rút gọn URL chưa bao giờ trở nên đơn giản đến vậy.

Sau khi cài đặt, click chuột phải vào thanh công cụ Firefox, nhấp vào Customize, và kéo nút Goo.gl vào thanh công cụ. Nhấp chuột vào nó URL sẽ được rút gọn và bạn chr cần sao chép nó vào clipboard của bạn.

goo.gl

Link download : https://www.dropbox.com/s/wf0vck63h1tour2/Goo.gl.safariextz

Trả lời