GNU Debugger

Các nhà phát triển của dự án GNU Debugger đã phát hành bản cập nhật thứ 2 cho GNU Debugger 7. Đây là phần mềm gỡ rối tiêu chuẩn dành cho các ứng dụng thuộc hệ thống GNU. GNU Debugger hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Ada, C, C ++, Objective-C, FreePascal, Fortran và mới nhất là ngôn ngữ D.

GNU Debugger 7.2 cũng bao gồm nhiều cải tiến trong hỗ trợ C++ như Argument Dependent Lookup (ADL), xử lí hằng số các lớp tĩnh và cải thiện trong việc hỗ trợ các phép toán do người dùng định nghĩa. Một số thay đổi khác bao gồm hỗ trợ tốt hơn việc gỡ rối cho Python, hỗ trợ ARM Symbian. Ngoài ra còn cập nhật cho GDBserver với việc hỗ trợ điểm truy vết đầy đủ và gỡ rối trên hệ thống Windows 32 bit, 64 bit.

Link download : http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/

Trả lời