Gizmo Drive

Gizmo Drive là một công cụ hữu ích cho phép bạn tạo một ổ đĩa CD-ROM (file ISO/IMG) ảo, mã hóa ổ đĩa cứng. Bảo vệ các file quan trọng của bạn từ phần mềm gián điệp bằng cách liên tục mã hóa dữ liệu của bạn trên một đĩa cứng ảo. Ổ đĩa ảo có chức năng giống như một ổ cứng thông thường trong Windows.

Các tính năng chính:

  • Gắn file ISO, BIN, CUE, NRG vào một ổ đĩa CD-ROM ảo
  • Gắn file VHD được tạo bởi chương trình Microsoft Virtual PC
  • Gắn mật khẩu bảo vệ hình ảnh cho một ổ cứng ảo
  • Mã hóa hình ảnh HD và đặt mật khẩu bảo vệ
  • Bảo vệ các tập tin quan trọng từ các tin tặc sử dụng mã hóa hình ảnh HD
  • Gắn file IMG vào một ổ đĩa ảo
  • Gắn và tháo gắn kết các file từ Windows Shell
  • Gắn và tháo gắn kết các file từ dòng lệnh
  • Hỗ trợ nén hình ảnh HD.

Link download : http://syndication.loganmueller.info/gizmo-279-setup.exe

Trả lời