Giáo Trình Giải Tích

Bộ tài liệu này sẽ trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giới hạn, liên tục và phép tính vi phân đối với hàm một biến và hàm nhiều biến, nhằm tạo cho người học có thể tiếp tục học tập các môn học khác và có thể vận dụng chúng.

Link download : http://cdn03.rada.vn/Data/Soft/2010/01/27/GiaiTich.zip

Trả lời