Giấy giới thiệu chuyển trường

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học theo nguyện vọng của gia đình được Hiệu trưởng trường hiện tại viết giấy giới thiệu.

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………………. 

Hiệu trưởng Trường …………………………………………………………….…………………..

Em:………………………………………………….………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………….……………………………………………………

Là học sinh lớp …………………….… năm học ……………..………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ……………………………………………………….………….. 

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ……………………………….…………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                                                                     …………, ngày …….tháng …….năm 20…

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/Giay-gioi-thieu-chuyen-truong.pdf

Trả lời